شعری از علی اکبر محمودی ازندریانی ( شکیب ازندریانی )

در راستای مدح پیامبر اکرم

ای ختم رسل احمد .یغمبر نیکو خو

سر سلسله رحمت .اکملت لکم نیکو

                                                  آداب شریعت را .چون روز هویدا کرد

                                                   این جام می و ناب و .آن سلسله گیسو .

 

شکیب ازندریانی 1/10/93

/ 0 نظر / 43 بازدید