حرفهای خودمانی

 

           دل تنگت شده ام

                یاد یاران گذشته ، بعد الظهرهای بهاری

                                             کوه مشرف به  شرق

                           از اینجا (غربت)بوسه بر خاکت میزنم

                                       بگذریم !

 جانی تازه گرفته ای

                         ای بی نهایت زیبا

                             بهار که می شود ، درختان که سبز می شوند

                                                                 عظمت خدا

                                                                           (زیبایی)

            دررخساره ات تو هویدا می شود

                      کاش می توانستم بویت را حس کنم

باغهای چون نگینت

کوه های سر بلندت

ودر بند باشکوهت را همیشه به خاطره ها پیوند می دهم

                               به یادت خواهم بود

                                            محمود شهریار بهار ٩٠

 

/ 0 نظر / 4 بازدید