# داداجان

سنه قربان دادا جان

×××  تقدیم با تمام پدران ازندریانی مخصوصاَ دادای عزیز خودم  ×××  دارو خب اورگم اما ، سنه قربان اِیلرم                                                             گوزلرم خیس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید