کندمیز ( ازندریان )

 

تقدیم به برادر خوبم دکتر حمید ابراهیمی ازندریانی که عشق ازندریان دردلش زبانه میکشد.کندِمیز....کند میزین باغ لَره

گونه باغین ، بادام لَره داغ لَره

                        کُلن گََنین قارپوزه

                                        سلیمانین هُل لَره .

نای اُمیدین داش لَره

اُ واش قانین یُول لَره

                   دربند میز بهشت دِه

                                       اَ ریگه وُ آلمَسه وُ قُز لَره.

کند میزین ، جوان لَره ، قاش لَره

ساق گَزیب ، آدام لَره ، باش لَره

                         الوندِ میز ، جنگلِ میز ، استوار

                                    آباد قالسِن  کندِمیزین چُول لَره.دوستدار لحظه های شیرین شما

محمود شهریار

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
حمید رشیدی

عالی بودبه قول خارجی ها refresh شدم.