به نام پدر

پدر جان .

من و تو هنوز عاشقیم

              می دانم که خسته ای ، خسته تر از من !

می دانم که روزگار نامرد

                             قامتت را در هم شکسته !

همه ی من را هم .......

چه ناروا موج های وحشی  روزگار آرامش دلهای  ساده ما را بهم  می زند !

وباد های ولگرد ِ  بی انصاف

                                               خنده های از ته دلمان را با خود می برد!

وقتی جواب  دکترت را شنیدم باورم نمی شد

فقط گریه آرامم می کرد ...

 وآن شب  گریستم و اشکهایم را فقط خدا دید

چه ناباورانه شکستی  


                            شکستم .....

 پدر جان :

اما هنوز هستیم 

می بینی ما هنوز عاشقیم ....
                                      قصه ی ما قصه ی وصل است ....

 

دوستدارشما محمود

شهریور 91 

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
س الف

انشالله سايه همه پدرا بالاي سر فرزندشون باشه