روز پدر

 تقدیم به تو

که به خیال من روزت همیشه مبارک است

          *********************************************

بگذار زمان از فاصله ها سخن بگوید

                        گاه زمانه اندک

                               می ارزد به تمامی فاصله ها

                                        حیف فاصله ها عمرشان طولانی است .

                         بگذار زمان قضاوت کند

                              که چگونه دلتنگی های دل کوچکم را

                                          در میان دفتر خاطراتم  پنهان کردم

                          بگذار زمانه سخن بگوید

/ 0 نظر / 6 بازدید