شعر ترکی

شعری در مورد ازندریان از علی اکبر محمودی

 

خوش اوگونه ازندریان کنده ایده

                                                      بهشت دنیا . بی چون و چند ایده

این ده چخوب کندلیکدن و شهر اولدی

                                                     شیرین کامم دونوب آجی زهر اولدی

 

از سروده های جناب آقای علی اکبر محمودی ازندریانی

8/1/93

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید

اکبر محمودی پسر حاج امین شله ؟

آیدین الوند

درپاسخ به دوستی که از پدر علی اکبر محمودی پرسیده بود باید بگم که نه، ایشون پسر ولیمراد هستن.