تقدیم به تمام مادران ازندریانی

 

به بهشت نمیرم اگر مادرم آنجا نباشد  .

 

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته، صبوری!

مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده،دلواپسی!

مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه، بیداری!

مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد!

 

دستان مادر را نوازش می کنم ؛ داستانی دارد دستانش ....

دست پر مهر مادر تنها دستی ست که اگر کوتاه از دنیا هم باشد، از تمام دستها بلند تر است...

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ، نه مرگ و نه ترس ،

سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادر

محمود شهریار

21/2/91

/ 0 نظر / 20 بازدید