درد دل

بنام خالق لحظه ها

بچه که بودیم در فکر بازی های بچگانه ،

کوچه های پر سرو صدا ،

بزرگتر که شدیم در گروه های چند نفره

خاطراتي ساختيم از تارو پود هم.

نبودن یکی آزارمان میداد .

کمی که خودمان را پیدا کردیم

خاطراتگذشته را با شخصیت هایش غربال کردیم

چند نفری هم که ماند

  یار غار هم شدیم و محرم اسرار .

موبایل که فراگیر شد خوشحال شدیم رفقا در دسترسند

امان از یک sms  

راستی چه باید کرد ؟

محمود90

 

/ 0 نظر / 15 بازدید