سخنانی طلایی از دکتر شریعتی

سخنانی طلایی از دکتر شریعتی

 

دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند.

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد

ساعتها را بگذارید بخوابند! بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی.

زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم!

در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است...

 

  گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ،

            گاهی نمی شود که نمی شود!

                 گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست!

                         گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود!

                                   گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست!

                                              گاهی تمام شهر گدای تو می شود .

 

 

.. ( دکتر علی شریعتی )

محمود شهریار

/ 3 نظر / 5 بازدید
دوست

روحش شاد

حسین شهریار

به قول زنده یاد شریعتی ... من هم در این شهر غریبم. طوفانی نیز مرا اواره کرده است. مرا نیز در این بی اشیانی خویش شریک کنید. من نیز چون شما اشیانی ندارم. من نیز مرغ سرزمین گمشده ای هستم. پرستوی مسافری هستم.

دکتر،پسرخاله

[لبخند]اوکی