مزرعه پدر

   عاشق گندم راز خیس ،

                       باغهای انگور سیاه،

                                 و جالیز های سبز بودم .

                                                     چه می دانستم

                                                         مترسک مزرعه پدرم

                                                   رفیق کلاغهای سیاه خواهد شد!                                                                                            محمود ١٨/٣/٩٠

/ 0 نظر / 5 بازدید