درد دل محمود شهریار

به نام آفریدگار بی همتا

 درد دل

هنوز هستم نرفته ام:

کسی که می خواهد برود بی سر صدا  میرود

داد نمی زند که من دارم می روم

و کسی که  رفتنش را داد می زند

                                 نمی خواهد برود

...داد می زند که نگذارند برود.

 اما...

مرا حتی نگذاشتند داد بزنم  

                                             ورفتم ....

رفتم که بتوانم داد بزنم

ولی خود م حس می کنم هنوز هستم نرفته ام !

تو چی ؟

بودنم برای جایی که تعلق دارم  قابل لمس است ؟

 

 یاد شعر فروغ افتادم :

رفتم که داغ بوسه پر حسرت تورا با اشک دیده ز لب شستشو دهم

                      رفتم که با ناگفته به خود آبرو دهم ...

 

محمود شهریار

12/1/90

 

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
فروغ

[تایید]

سلام محمود خان خوبي وب رو به روز كن

[ماچ]