مادر

 

 

به نام خالق زیبایی ها

 

 

×××××××××××

 

            به بهشت نخواهم رفت !

 

                                           اگر مادرم آنجا نباشد .

×××××××××××

 

 

 تقدیم به مادرم که مهر مادر هیچوقت پایانی ندارد .

 مادر! تو مادری  به بیکرانگی دریای وجود،

 به وسعت بزرگترین روح های داغ وملتهب،

 تو معنای صبوری هستی که تشنگی کویر را تاب آورده است و پیام صبر و استقامت   را در دل سوزان زمین فریاد کرده است.

چند وقتی ایست بوی پیراهن گل گلی ات را از فرسنگ ها حس می کنم و افسوس که من نیستم.

مادر من رفتم ...

 "من رفتم از بس که جان نداشتم  ..." و زین پس به جای تو من ضجه خواهم زد

نبودنم فریادی ایست به  پهنه بی کران تنهای.

مادر عزیز ، با قاب عکست و با نگاه های معصومت زین پس می گریم

و تو بدان کوچه به کوچه، شهر به شهر، کشور به کشور، از شرق به غرب و از شمال به جنوب   برایت دعا می کنم..

مادر می دانم هر شب به دشتهای خاطرات بچگی ام  سرک می کشی ؟و حس خوب  به سر آمدن انتظارت و آمدنم از مدرسه را داری؟ .می دانم !!

مادر هنوز  سنگینی نگاهت را به رویم احساس می کنم . هنوز چشمانت بر روی دلم سنگینی می کند ..  بغض را فرو می دهم .و فقط انتظار انتظار انتظار...

و آن شعر مشهور " 

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور.

                        کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 

                                                                                 غروبی دلگیر 21/6/90

/ 0 نظر / 2 بازدید