شعر ترکی ( نملیک کندمیز آباد الیک ؟؟؟)

نملیگ کندمیز آباد الیک ؟

گل رفیق وحدتی‌میز حفظ ا‌لیک، کند میز آباد الیک  

                                    قویمیاک چهره سه داغلان اوله نه ،کندمیز آباد الیک.

ایل به ایل علمی‌میزی افزون الیک  لایق اولاک

                                    هامه میز سعی الیک همت الیک ، کند میز آباد الیک  . 

  کل طایفه لر بیر اولک، کینه‌لری دفن الیک  

                                         حسد و، کبر و، ریانی، ایته ریب کند میز آباد الیک .   

کیشی آرواد ،  قز و اوغلان هامه میز سعی الیک

                                             آرالوخدن گوترک پیس لوقه ، کند میز آباد الیک.

گون به گون همت الیک مشکلاته فایق اولک 

                                                بیر بیر مشکلاته  حل الیک ، کندمیز آباد الیک.      

قدم خیر گوترک کند ایشینه لایق  اولاک 

                                          ال چکک دوز و کلک، تفرقه‌دن ، کند میز آباد الیک.

با هوش انسان قولاخ آسماز فتنه‌گرلرسوزه نه 

                                  سعی الیک  تیر وورگ دشمن گوزونه ،کند میز آباد الیک.

کندمیز  زادگاهه میز،  بیز اونا فخر الیک 

                                               ال ورک اونه ، گون به گون، کند میز آباد الیک.

یاخچه ایش گورماقه نن ، کندله لری شاد الیک

                                              کندیمیز وحدتینه حفظ الیک ، کند میز آباد الیک.

کندی‌میز گر آباد اول سن گجه راحت یاتارک

                                         هامه میز خدمت الیک کندیمیزه ، کند میز آباد الیک.

فکریمه مشغول الیب آشاقله، باغلر  اوسه

                                      بیز گرک سیراب الیک باغلاره تا ، کند میز آباد الیک.

گد مییک آیرویوله  ، سعی الیک کنده قالک 

                                             گل ورک اللرمیزه  بیر اولگ ، کند میز آباد الیک.

 

قلمی گردید

محمود شهریار

تهران اسفند 91

/ 4 نظر / 20 بازدید

میکنم کحل بصر خاک ازندریان را جاودان باد که اینگونه گهر پرور بود ارادتمند دکتر حمید

کاش ساعقه ای اید سوزد همه را

سلام دکی جون جای امپولت اقریر

بیر گون کوچه ایده گورده منه امیرزا منصور یالوارده اهای قدیم که یولداش من اولم دور دوردیگ تا یتشدی یوله دوشدیگ ایکیانله اجدادینه نعلت که قیوب بطعت وافور جوانلری خار ایلدی حال گونلرنی زار ایلدی