آنا یوردم ازندریان

تقدیم به دوست خوبم جعفر ابراهیمی

 

آنا یوردم ازندریان

                 آغلرم غربت ده من هر دم سنه یاد  ایلرم

آغلرم ساعت به ساعت عمرمه باش  ایلرم

                                     ایسیرم باد  خزاندن  یولییه  پیغام سنه

                                 یازمز قلم .دیمز دیلم. هر دم سنه یاد  ایلرم  ..

 

من ا.. توفیق

محمود شهریار

2/12/90

 

/ 0 نظر / 17 بازدید