سلسله ازندریانیان

.هر طرف باخدم اورگم یانده کباب اولده دادا /// غصه داغ لرده داغلمز بو غمم ده شهریار ...

تقدیم به امام زمان( یار )

آقا  جان : گوزلم آچ تا من گورم می خاننه                                                                    دونیانه ترک الیم من دولدرم پیماننه هرکس الدن ورده یاره بیل که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید

شعری از علی اکبر محمودی ازندریانی ( شکیب ازندریانی )

در راستای مدح پیامبر اکرم ای ختم رسل احمد .یغمبر نیکو خو سر سلسله رحمت .اکملت لکم نیکو                                                   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
19 پست
ازندریان
31 پست
خاطره
1 پست
روستا
3 پست
شعر_و_هنر
1 پست
محرم
3 پست
روز_مادر
2 پست
شهریور
1 پست
آباد
1 پست
کندمیز
2 پست
الیک
1 پست
ا
1 پست
ننه
1 پست
آغلدم
1 پست
اشک
1 پست
عاشق
2 پست
قامت
1 پست
قصه_پدر
1 پست
داداجان
1 پست
گل_محمدی
1 پست
درد_دل
1 پست
کرسی
1 پست
ترخینه
1 پست
شهردار
1 پست
چراغ
1 پست
پی_سوز
1 پست
چوبینه
1 پست
افقی
1 پست
رودخانه
1 پست
جانوری
1 پست
آش_پشت_پا
1 پست
یاده_گتر
1 پست
رسوم
2 پست
عاشورا
1 پست
ترکی
1 پست
خانواده
1 پست
سفره
1 پست
شب_چله
1 پست
اعتراف
1 پست
عروسی
1 پست
نواده
1 پست
شعر
1 پست
رفیق
1 پست
جدایی
1 پست
همدیگر
1 پست
شهرم
1 پست
باستان
1 پست
انتظار
1 پست
مادر
1 پست
مرکزیت
1 پست
دلتنگی
1 پست
روز_پدر
1 پست
بهار_90
1 پست
سپهری
1 پست
مادها
1 پست
مشاغل
1 پست
ورزش
1 پست
مشاهیر
1 پست
مساجد
1 پست
محله_ها
1 پست
تاریخچه
1 پست