سلسله ازندریانیان
.هر طرف باخدم اورگم یانده کباب اولده دادا /// غصه داغ لرده داغلمز بو غمم ده شهریار ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: شهریار - ٢٤ تیر ۱۳٩۱

×××  تقدیم با تمام پدران ازندریانی مخصوصاَ دادای عزیز خودم  ××× 

دارو خب اورگم اما ، سنه قربان اِیلرم

                                                            گوزلرم خیس اولب اما ، گنه قربان اِیلرم

جسم مین روح و روانه ، قلب مین تاب و توانه

                                                               هامه سِه هیچ دِ دادا ، سنه قربان اِیلرم

 من که سنن اوزاقم ، جان وِریرَم

                                                               بیجه جان وارم دِ اما ، گنه قربان ایلرم

سوزم و شعرمه هزیان اوخه مَ

                                                                   سوزیَه صحبتیَه، دنیا نه قربان ایلرم

 

محمود شهریار 

22/4/90 

شهریار
غم غریبی و غربت بر نمی تابم ××××××به شهر خود روم و شهریار خود باشم .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :