سلسله ازندریانیان
.هر طرف باخدم اورگم یانده کباب اولده دادا /// غصه داغ لرده داغلمز بو غمم ده شهریار ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: شهریار - ۳۱ تیر ۱۳٩٢

با توحکایتی دگر می توان سرود :

تو انتهای خواستنی

تو انتهای بودنی

عاشقت خواهم ماند

ای دیار مادری

همینکه اسم  پدران و مادران ما را در دلت جا داده ای بزرگی و مقدس . در این روزگار غریب و روزهای پر هیاهو و که سر گرم زندگی هستیم . گاه خسته می شوم و به خاطراتی که با تو داشته ام فکر می کنم . چقدر غریبانه رهایت کردیم . تو زادگاه من و صدها  و هزاران عزیزی هستی  که مادرانه دوستشان داری خدا بزرگت دارد و مارا ببخشد از اینکه نتوانستیم در خدمت تو باشیم

تو ازندریانی ،

بزرگ و با شکوه

تو انتهای خواستنی

تو انتهای بودنی

ای دیار مادری

 

 قلمی گردید مورخه 31/4/92

محمود شهریار – تهران

شهریار
غم غریبی و غربت بر نمی تابم ××××××به شهر خود روم و شهریار خود باشم .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :