سلسله ازندریانیان
.هر طرف باخدم اورگم یانده کباب اولده دادا /// غصه داغ لرده داغلمز بو غمم ده شهریار ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: شهریار - ۱٦ شهریور ۱۳٩۱

پدر جان .

من و تو هنوز عاشقیم

              می دانم که خسته ای ، خسته تر از من !

می دانم که روزگار نامرد

                             قامتت را در هم شکسته !

همه ی من را هم .......

چه ناروا موج های وحشی  روزگار آرامش دلهای  ساده ما را بهم  می زند !

وباد های ولگرد ِ  بی انصاف

                                               خنده های از ته دلمان را با خود می برد!

وقتی جواب  دکترت را شنیدم باورم نمی شد

فقط گریه آرامم می کرد ...

 وآن شب  گریستم و اشکهایم را فقط خدا دید

چه ناباورانه شکستی  


                            شکستم .....

 پدر جان :

اما هنوز هستیم 

می بینی ما هنوز عاشقیم ....
                                      قصه ی ما قصه ی وصل است ....

 

دوستدارشما محمود

شهریور 91 

 

 

شهریار
غم غریبی و غربت بر نمی تابم ××××××به شهر خود روم و شهریار خود باشم .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :